GO! TintelStroom

 EEN TINTELEND TEAM

Het innovatieve concept van de TintelStroom kan alleen maar slagen door te vertrekken vanuit een hecht en klein team van leercoaches. 


Onze leercoaches maken leerlingen nieuwsgierig, stimuleren hen, tonen de weg, geven instructies, leren de juiste vragen stellen, helpen structureren en gaan samen op (onder)zoek. Het zijn in de eerste plaats deskundigen in hun vakgebieden. De inhoudelijke invulling is daardoor gegarandeerd conform de leerplannen.


Door de relatief kleine schaal van de TintelStroom is intens overleg en afstemming mogelijk, waardoor we de ontwikkeling van onze leerlingen nauw opvolgen. Ook bewaken we zo de plan- en studielast van onze leerlingen. Door te kiezen voor leercoaches in plaats van louter vakleerkrachten is er kruisbestuiving tussen de verschillende vakinhouden. We koppelen leerinhouden op die manier vakoverschrijdend en organisch aan elkaar, met een beter, meer gefundeerd leerproces tot gevolg. Ook interessante projecten vloeien voort uit deze intense samenwerking.

Katrijn Vanden Driessche - Leefcoach en Leercoach Aardrijkskunde
Katrijn Vanden Driessche - Leefcoach en Leercoach Aardrijkskunde
Gillian Gurny - Leercoach Beeld & Cultuur
Gillian Gurny - Leercoach Beeld & Cultuur
Inneke Lambert - Leercoach Wetenschappen
Inneke Lambert - Leercoach Wetenschappen
Bjorn Daerden - Leercoach Bedrijfswetenschappen en Wiskunde
Bjorn Daerden - Leercoach Bedrijfswetenschappen en Wiskunde
Hallo allemaal, ik ben Björn. Ik ben afgestudeerd aan de Hogeschool PXL in het verre Limburg als leerkracht wiskunde en handel-burotica. In de TintelStroom begeleid ik de leerlingen dan ook vooral voor wiskunde en wetenschappen en probeer ik op een levendige en boeiende manier mijn passie voor alles wat wetenschappelijk is te delen. Liefst vertrek ik hierbij dan ook van wat leeft bij de leerlingen om vervolgens samen op onderzoek te gaan.
Natalie Van Aerschot - Leercoach Humane Wetenschappen
Natalie Van Aerschot - Leercoach Humane Wetenschappen
Hoi, ik ben Natalie. Op TintelStroom gids ik de leerlingen door de wondere wereld van de humane wetenschappen en trakteer ik hen op een tijdreis doorheen de middeleeuwen. Daarnaast zet ik ook in op burgerschap. Het interesseert mij hoe mensen denken en hoe mensen met elkaar omgaan, zowel in het heden als in het verleden. Ook kunst en filosofie zijn mijn ding. Ik ga al dansend, babbelend, zingend, (dwars)fluitend en (piano) spelend door het leven.
Kaat Jansen - Leercoach Latijn en Klassieke Talen
Kaat Jansen - Leercoach Latijn en Klassieke Talen
Ave, lector! (= "Dag, lezer!”) Ik ben Kaat, een energieke, creatieve dertiger en leerkracht klassieke talen in de eerste graad van de TintelStroom. De taal en cultuur van de Romeinen en de Grieken fascineren mij al sinds ik een tiener was. Zonder het te beseffen spreken wij namelijk allemaal een mondjevol Latijn en ook onze hedendaagse samenleving zou niet zijn wat ze is als de Grieken ons niet de de kracht van de democratie hadden getoond. Met veel plezier en enthousiasme breng ik de boeiende w
Fanny Cloesen - Leercoach Engels
Fanny Cloesen - Leercoach Engels
Dag allemaal, ik ben Fanny, leercoach Engels op TintelStroom
Marieke - Leercoach Sport & Natuurwetenschappen
Marieke - Leercoach Sport & Natuurwetenschappen
Hallo! Ik ben Marieke, een energieke enthousiaste sporter met liefde voor de natuur en voor het menselijk lichaam. Ik begeleid onze TintelStromers tijdens de les natuurwetenschappen, de biologieles en de sportlessen. Samen ontdekken we de krachten van moeder natuur terwijl wij ons lichaam en de natuur beter leren kennen en we onderzoeken hoe we gezonder en actiever kunnen leven.

Real science can be far stranger than science fiction, and much more satisfying – Stephen Hawking
Mathieu - Leerc oach Frans
Mathieu - Leerc oach Frans
Hallo iedereen, ik ben Mathieu! Ik ben een geboren en getogen Tienenaar. Als je mij in de klas of op de speelplaats ziet zal je altijd met een vriendelijke lach begroet worden. Mijn hobby’s zijn snowboarden, reizen en musea bezoeken. Ik ben dan ook afgestudeerd als leerkracht Frans en geschiedenis, vandaar de passie voor andere landen en musea. Voor mij is iedere leerling even belangrijk. Elke dag zal ik proberen het beste uit de leerlingen en mezelf te halen.
Inneke Berghmans - Coördinator
Inneke Berghmans - Coördinator
Ik ben Inneke, coördinator van de TintelStroom. Als doctor in de Pedagogische Wetenschappen (Onderwijskunde) ondersteun ik elke dag met groot enthousiasme de groei en implementatie van onze innovatieve en sterke visie op onderwijs, en dit voornamelijk vanuit mijn wetenschappelijke expertise in Peer Assisted Learning en High Impact Learning. Het is deze complementariteit van wetenschappelijke expertise met de jarenlange ervaring van ons gedreven en ervaren team van leercoaches dat ons kwaliteitsv
Marie-Lise Danys - Zorgcoach & Leercoach Projectonderwijs
Marie-Lise Danys - Zorgcoach & Leercoach Projectonderwijs
Ik ben Marie-Lise, zorgcoach van de TintelStroom. Mijn ervaring in het onderwijs zorgt ervoor dat ik de leerlingen én het team kan ondersteunen op vele vlakken. Als master Educational Needs ben ik verantwoordelijk voor het zorgbeleid. In de klas implementeer ik o.a. leren leren in de werktijden en onze eerstejaars laat ik proeven van projectonderwijs.

Gelukkig zijn op school en je goed in je vel voelen vind ik van groot belang!
Bart - Leercoach Nederlands en STEM
Bart - Leercoach Nederlands en STEM
Ik ben geboren en getogen Tienenaar, woon in Zoutleeuw met Ria, mijn dochters Anna en Tosca en pleegdochter Mariam. Mijn eerste stappen als leerkracht zette ik in het Tiense college, enkele decennia geleden. Daarna in de Leuvense freinetschool de Appeltuin en in 2009 lag ik mee aan de wieg van basisschool TintelTuin. In 2016 lag er een nieuw kindje in de wieg: TintelStroom. Ondertussen studeerde ik aan de Artevelde Hogeschool in Gent de vakken Nederlands en techniek. Mijn passies zijn muziek (zi
Kjelle Loos - Leercoach Latijn en Geschiedenis
Kjelle Loos - Leercoach Latijn en Geschiedenis
Heidi Humbler Directeur - Marijke Bache Adjunct-directeur
Heidi Humbler Directeur - Marijke Bache Adjunct-directeur
Als directie zijn we trots en enthousiast om GO! TintelStroom, als offciële vestiging van GO! atheneum Tienen, verder te kunnen uitbouwen tot een zesjarige structuur. Dagelijks zetten we onze expertise en ervaring in om het algemeen, onderwijskundig en personeelsbeleid samen met het team vorm te geven en te implementeren.