GO! TintelStroom

 EEN TINTELEND TEAM

Het innovatieve concept van de TintelStroom kan alleen maar slagen door te vertrekken vanuit een hecht en klein team van leercoaches. 


Onze leercoaches maken leerlingen nieuwsgierig, stimuleren hen, tonen de weg, geven instructies, leren de juiste vragen stellen, helpen structureren en gaan samen op (onder)zoek. Het zijn in de eerste plaats deskundigen in hun vakgebieden. De inhoudelijke invulling is daardoor gegarandeerd conform de leerplannen.


Door de relatief kleine schaal van de TintelStroom is intens overleg en afstemming mogelijk, waardoor we de ontwikkeling van onze leerlingen nauw opvolgen. Ook bewaken we zo de plan- en studielast van onze leerlingen. Door te kiezen voor leercoaches in plaats van louter vakleerkrachten is er kruisbestuiving tussen de verschillende vakinhouden. We koppelen leerinhouden op die manier vakoverschrijdend en organisch aan elkaar, met een beter, meer gefundeerd leerproces tot gevolg. Ook interessante projecten vloeien voort uit deze intense samenwerking.

Stien Haverals - Leercoach Sport & Beweging
Stien Haverals - Leercoach Sport & Beweging
Al van kinds af aan ben ik gepassioneerd door de mogelijkheden van het menselijk lichaam binnen sport. Doorheen de opleiding als master in de Sport & Bewegingswetenschappen ontwikkelde ik een grote interesse in de vele voordelen en het belang van sport & beweging op de mentale en fysieke gezondheid. Mijn doel is om jongeren aan te zetten tot een gezonde en meer fysiek actieve levensstijl en dat iedere leerling plezier kan ontdekken in eender welke vorm van beweging met de correcte veiligheidsnor
Kjelle Loos - Leercoach Geschiedenis / Latijn / Klassieke Talen
Kjelle Loos - Leercoach Geschiedenis / Latijn / Klassieke Talen
Na enkele jaren als protestants godsdienstleraar, heb ik mij bijgeschoold in oude passies van mij, namelijk geschiedenis en Latijn. Ik neem de leerlingen graag mee naar de vreemde en wonderbaarlijke werelden en talen van het verleden.
Rik Moens - Leercoach Frans
Rik Moens - Leercoach Frans
Bjorn Daerden - Leercoach Bedrijfswetenschappen en Wiskunde
Bjorn Daerden - Leercoach Bedrijfswetenschappen en Wiskunde
Hallo allemaal, ik ben Björn. Ik ben afgestudeerd aan de Hogeschool PXL in het verre Limburg als leerkracht wiskunde en handel-burotica. In de TintelStroom begeleid ik de leerlingen dan ook vooral voor wiskunde en wetenschappen en probeer ik op een levendige en boeiende manier mijn passie voor alles wat wetenschappelijk is te delen. Liefst vertrek ik hierbij dan ook van wat leeft bij de leerlingen om vervolgens samen op onderzoek te gaan.
Natalie Van Aerschot - Leercoach Humane Wetenschappen
Natalie Van Aerschot - Leercoach Humane Wetenschappen
Hoi, ik ben Natalie. Op TintelStroom gids ik de leerlingen door de wondere wereld van de humane wetenschappen en trakteer ik hen op een tijdreis doorheen de middeleeuwen. Daarnaast zet ik ook in op burgerschap. Het interesseert mij hoe mensen denken en hoe mensen met elkaar omgaan, zowel in het heden als in het verleden. Ook kunst en filosofie zijn mijn ding. Ik ga al dansend, babbelend, zingend, (dwars)fluitend en (piano) spelend door het leven.
Eva Marting - Leercoach Natuurwetenschappen 2de graad & Aardrijkskunde
Eva Marting - Leercoach Natuurwetenschappen 2de graad & Aardrijkskunde
Ik ben Eva. Ik kom uit het verre Limburg en ben afgestudeerd als biochemicus. Nadat de kriebels voor het onderwijs mij te pakken gekregen hebben, ben ik ondertussen ook aan het gaan voor mijn volwaardig lerarendiploma. Op de TintelStroom breng ik graag mijn passie voor wetenschappen over op de leerlingen op een creatieve en realistische manier. Voor zowel voor fysica, chemie als biologie ga ik samen met de leerlingen bekijken hoe we de leerstof kunnen vergelijken met zaken uit het hedendaagse le
Evy Vits - Leercoach Nederlands/Engels 1ste graad
Evy Vits - Leercoach Nederlands/Engels 1ste graad
iEen jaar geleden studeerde ik af aan de hogeschool UCLL, als leerkracht Nederlands en Engels. Ik was van kinds af aan al gefascineerd door literatuur en taal en ik breng met veel enthousiasme deze passie over. We gaan onderzoekend de geheimen van de moderne talen ontrafelen. Mijn vrije tijd besteed ik aan kinderen leren zwemmen, sporten en wegzakken in de zetel met een goed boek. Great literature is simply language charged with meaning to the utmost possible degree! - Ezra Pound
Marieke - Leercoach Sport & Natuurwetenschappen
Marieke - Leercoach Sport & Natuurwetenschappen
Hallo! Ik ben Marieke, een energieke enthousiaste sporter met liefde voor de natuur en voor het menselijk lichaam. Ik begeleid onze TintelStromers tijdens de les natuurwetenschappen, de biologieles en de sportlessen. Samen ontdekken we de krachten van moeder natuur terwijl wij ons lichaam en de natuur beter leren kennen en we onderzoeken hoe we gezonder en actiever kunnen leven.

Real science can be far stranger than science fiction, and much more satisfying – Stephen Hawking
Liesbeth Vanosmael - Leercoach Wiskunde/STEM 1ste graad
Liesbeth Vanosmael - Leercoach Wiskunde/STEM 1ste graad
Ik ben Lies, leercoach wiskunde en STE(A)M in de eerste graad. Graag ga ik samen met jullie op zoek naar oplossingen voor allerhande (wiskundige) problemen. Dit op een gestructureerde en efficiënte manier. Ik hoop verschillende projecten te behandelen, klein en groot waarbij we vooral outside-the-box kunnen denken. Ik sta altijd open voor een praatje en met een luisterend oor.
Inneke Berghmans - Coördinator
Inneke Berghmans - Coördinator
Ik ben Inneke, coördinator van de TintelStroom. Als doctor in de Pedagogische Wetenschappen (Onderwijskunde) ondersteun ik elke dag met groot enthousiasme de groei en implementatie van onze innovatieve en sterke visie op onderwijs, en dit voornamelijk vanuit mijn wetenschappelijke expertise in Peer Assisted Learning en High Impact Learning. Het is deze complementariteit van wetenschappelijke expertise met de jarenlange ervaring van ons gedreven en ervaren team van leercoaches dat ons kwaliteitsv
Marie-Lise Danys - Zorgcoach & Leercoach Kunst & Cultuur
Marie-Lise Danys - Zorgcoach & Leercoach Kunst & Cultuur
Ik ben Marie-Lise, zorgcoach van de TintelStroom. Mijn ervaring in het onderwijs zorgt ervoor dat ik de leerlingen én het team kan ondersteunen op vele vlakken. Als master Educational Needs ben ik verantwoordelijk voor het zorgbeleid. In de klas implementeer ik o.a. leren leren in de werktijden en ik laat onze leerlingen proeven van al het moois dat kunst & cultuur hen te bieden heeft.

Gelukkig zijn op school en je goed in je vel voelen vind ik van groot belang!
Katrijn Vandendriessche - Leefcoach
Katrijn Vandendriessche - Leefcoach
Willem Verveckken - Leercoach Nederlands/Engels 2de graad
Willem Verveckken - Leercoach Nederlands/Engels 2de graad
Hallo iedereen, ik ben Willem. Ik had altijd al een passie voor talen, dankzij mijn rol als leercoach kan ik deze passie ook delen met de jongere generaties! Ondanks dat ik een jaar geleden afstudeerde aan de PXL, begin ik nu voor het eerst als leerkracht. Het voorbije jaar bracht ik namelijk door in Ierland. Zo kon ik mijn Engels perfectioneren én buitenschoolse ervaring opdoen. Wanneer ik geen leerkracht ben, ben ik vooral muzikant. Zo speel ik al bijna 8 jaar gitaar en ben ik ondertussen gita
Heidi Humbler Directeur - Marijke Bache Adjunct-directeur
Heidi Humbler Directeur - Marijke Bache Adjunct-directeur
Als directie zijn we trots en enthousiast om GO! TintelStroom, als offciële vestiging van GO! atheneum Tienen, verder te kunnen uitbouwen tot een zesjarige structuur. Dagelijks zetten we onze expertise en ervaring in om het algemeen, onderwijskundig en personeelsbeleid samen met het team vorm te geven en te implementeren.