GO! TintelStroom

 EEN TINTELEND STUDIEAANBOD

GO! TintelStroom organiseert op dit moment een eerste graad A-stroom. Vanaf 01/09/2021 starten we met de tweede graad, om tegen het schooljaar 2024-2025 uit te groeien tot een volledige secundaire school met 6 leerjaren. Leerlingen die nu starten in de TintelStroom kunnen hun hele secundaire schoolloopbaan bij ons afwerken.

TWEEDE GRAAD
3de jaar vanaf 01/09/2021

4de jaar vanaf 01/09/2022

EERSTE LEERJAAR A-STROOM

  • 2h Pro-ject, aangevuld met
    • 2u Economie

                           of

    • 2u STEAM

TWEEDE LEERJAAR A-STROOM

  • Moderne talen wetenschappen
  • Economie en organisatie

DERDE GRAAD

5de jaar


  • Humane wetenschappen (Doorstroom)
  • Bedrijfswetenschappen (Doorstroom)
  • Biotechnologische en chemische STEM wetenschappen* (Doorstroom)


* Onder voorbehoud van programmatie goedkeuring (einde mei 2024)
Eerste leerjaar A

EERSTE GRAAD

Economie

n he optiepakket economie bestudeer je de wetenschap die zich bezighoudt met de keuzes en het gedrag van mensen, bedrijven en overheden bij het consumeren en produceren. Zaken als werk, handel, geld en inflatie komen bij economie voor. Je bent gefascineerd door de beurzen. Je wilt weten hoe je je zakgeld het best belegt. Je wilt begrijpen waarom sommige bedrijven, winkels failliet gaan en anderen veel winst maken? Je hebt interesse in reclame, marketing en public relations? Dan is economie iets voor jou!

STEAM

In het differentiatiepakket STEAM verdiep je je in de wetenschapsvakken en wiskunde. We zetten onze eerste stappen in de elektronica, robotica en mechanica, en focussen op de wereld van de industriële technologie. Dit alles bestuderen we met grote aandacht voor creativiteit: een creatieve en
outside the box aanpak en toepassing.

Moderne talen wetenschappen

Je hebt een brede culturele interesse, je hebt interesse in moderne vreemde talen en literatuur. Je ontwikkelt communicatieve vaardigheden voor Frans en Engels. Je reflecteert op taal en maakt kennis met anderstalige literatuur. Je leert echter ook het ontstaan en de groei van wetenschap
begrijpen. Je krijgt inzicht en begrip in de (natuur)wetenschappen. Je wordt getraind in het probleemoplossend denken, nauwkeurig analyseren en beoordelen van wetenschappelijke
informatie.

Economie en organisatie

Je hebt een interesse in de economische realiteit en bestudeert deze vanuit het perspectief van de consument, de onderneming en de overheid. Je krijgt inzicht in hoe de behoeften van de consument beïnvloed worden door de steeds
veranderende maatschappij, technologie en digitalisering. Ecologie en duurzaamheid worden evenzeer behandeld. Ook je ondernemerschap wordt uitgedaagd.

Tweede leerjaar A

EERSTE GRAAD

TWEEDE GRAAD

Doorstroom

Basisvorming doorstroom

Nederlands

Frans

Engels

Geschiedenis

Aardrijkskunde

Natuurwetenschappen (Fysica, chemie, biologie)

Wiskunde

Sport & beweging

Project burgerschapseducatie

Project digitale vaardigheden en mediawijsheid

Project EFC (economische en financiële competenties)

Project kunst & cultuur

Coaching en interpersoonlijke dialoog

Humane wetenschappen

Psychologische en sociale wetenschappen

Filosofie

Kunstbeschouwing

Kunst & cultuur

OF

Natuurwetenschappen

Natuurwetenschappen

Wiskunde

STEM project

Kunst & cultuur

OF

Bedrijfswetenschappen

Economie

Bedrijfswetenschappen

Recht

Wiskunde

Kunst & cultuur

Humane wetenschappen

Doorstroom


Je hebt belangstelling voor het gedrag van mensen en voor wat leeft in de maatschappij? Je bent gevoelig voor kunst en culturele uitdagingen? Je gaat graag op ontdekking en bent nieuwsgierig naar anderen en de wereld?


In de studierichting Humane wetenschappen maak je kennis met de mens, en zijn denken en doen. Je bestudeert psychologie, sociologie, filosofie en antropologie. Je legt verbanden met verschillende aspecten van de maatschappij: recht, economie, kunst, media, ...


Natuurwetenschappen

Doorstroom


Je bent nieuwsgierig van aard en zoekt naar verklaringen? Je wil zelf experimenteren en kan logisch redeneren? Je bent in staat om zelfstandig informatie kritisch te bekijken, te structureren en te verwerken?


In de studierichting 'Natuurwetenschappen' zal je leren onderzoeken en onderzoekend leren. Je wordt getraind in het probleemoplossend denken, nauwkeurig analyseren en beoordelen van wetenschappelijke informatie. Fysica, chemie, biologie en wiskunde zullen geen geheimen meer hebben voor jou.


Bedrijfswetenschappen

Doorstroom


Je hebt een brede interesse in bedrijfseconomische praktijken, en de gang van zaken in het economische veld? Je verdiept je graag in het bedrijfs- en organisatieleven, zowel theoretisch als praktijkgericht?


In de studierichting Bedrijfswetenschappen bestudeer je economie als abstracte en toegepaste wetenschap, en toegepaste wiskunde in functie van economie.