GO! TintelStroom

 EEN TINTELEND STUDIEAANBOD

DERDE GRAAD

5de jaar vanaf 01/09/2023

6de jaar vanaf 01/09/2024

TWEEDE GRAAD
3de jaar vanaf 01/09/2021

4de jaar vanaf 01/09/2022

EERSTE LEERJAAR A-STROOM

  • 2h Project, aangevuld een keuze uit
    • 2h Latijn, of
    • 2h STEAM

TWEEDE LEERJAAR A-STROOM

  • klassieke talen
  • moderne talen en wetenschappen

GO! TintelStroom organiseert op dit moment een eerste graad A-stroom. Vanaf 01/09/2021 starten we met de tweede graad, om tegen het schooljaar 2024-2025 uit te groeien tot een volledige secundaire school met 6 leerjaren. Leerlingen die nu starten in de TintelStroom kunnen hun hele secundaire schoolloopbaan bij ons afwerken.

EERSTE GRAAD

Eerste leerjaar A

LATIJN

In het vak Latijn bestudeer je interactief zowel de Romeinse geschiedenis en cultuur als de Latijnse taal. Je verdiept je in allerlei thema’s uit de klassieke oudheid. Dat doe je eerst aan de hand van eenvoudige Latijnse teksten om via de taal een hele nieuwe wereld te ontdekken. Zo zal je zien dat de Romeinen met hun taal, hun ideeën en hun gewoontes een enorme invloed gehad hebben op de wereld die wij vandaag kennen.

PROJECT

Alle vakken komen samen in 'project'. We onderzoeken de wereld op alle vlakken: historisch, cultureel, wiskundig, taalkundig enz. De onderwerpen worden helemaal zelf door de leerlingen gekozen. We gaan hierbij op onderzoek: onderzoeksvragen stellen, interviews afnemen, bronnen raadplegen, excursies maken... Elk project wordt afgesloten met een voorstelling op creatieve wijze, door de projectleiders (leerlingen) zelf. 

Tweede leerjaar A

KLASSIEKE TALEN


In het vak Klassieke talen bestudeer je naast de Romeinse cultuur en de Latijnse taal ook de taal en cultuur van de oude Grieken. Je leert hun alfabet, leest teksten over goden en helden en verkent zo de manier van leven en denken van dit boeiende volk. Je gaat ook verder op onderzoek in het Romeinse rijk en leert door het lezen van originele Latijnse teksten wat de Romeinen bezighield: van oorlogen tot paardenrennen, van tragedies tot komedies, van bloederige moorden tot sappige liefdesverhalen.

MODERNE TALEN EN WETENSCHAPPEN

Je hebt een brede culturele interesse, je hebt interesse in moderne vreemde talen en literatuur. Je ontwikkelt communicatieve vaardigheden voor Frans en Engels. Je reflecteert op taal en maakt kennis met anderstalige literatuur. Je leert echter ook het ontstaan en de groei van wetenschap begrijpen. Je krijgt inzicht en begrip in de (natuur)wetenschappen. Je wordt getraind in het probleemoplossend denken, nauwkeurig analyseren en beoordelen

van wetenschappelijke informatie.

TWEEDE GRAAD

Doorstroom

Basisvorming doorstroom

Nederlands

Frans

Engels

Geschiedenis

Aardrijkskunde

Natuurwetenschappen (Fysica, chemie, biologie)

Wiskunde

Sport & beweging

Project burgerschapseducatie

Project digitale vaardigheden en mediawijsheid

Project EFC (economische en financiële competenties)

Project kunst & cultuur

Coaching en interpersoonlijke dialoog

Humane wetenschappen

Psychologische en sociale wetenschappen

Filosofie

Kunstbeschouwing

Kunst & cultuur

OF

Natuurwetenschappen

Natuurwetenschappen

Wiskunde

STEM project

Kunst & cultuur

OF

Bedrijfswetenschappen

Economie

Bedrijfswetenschappen

Recht

Wiskunde

Kunst & cultuur

Humane wetenschappen

Doorstroom


Je hebt belangstelling voor het gedrag van mensen en voor wat leeft in de maatschappij? Je bent gevoelig voor kunst en culturele uitdagingen? Je gaat graag op ontdekking en bent nieuwsgierig naar anderen en de wereld?


In de studierichting Humane wetenschappen maak je kennis met de mens, en zijn denken en doen. Je bestudeert psychologie, sociologie, filosofie en antropologie. Je legt verbanden met verschillende aspecten van de maatschappij: recht, economie, kunst, media, ...


Natuurwetenschappen

Doorstroom


Je bent nieuwsgierig van aard en zoekt naar verklaringen? Je wil zelf experimenteren en kan logisch redeneren? Je bent in staat om zelfstandig informatie kritisch te bekijken, te structureren en te verwerken?


In de studierichting 'Natuurwetenschappen' zal je leren onderzoeken en onderzoekend leren. Je wordt getraind in het probleemoplossend denken, nauwkeurig analyseren en beoordelen van wetenschappelijke informatie. Fysica, chemie, biologie en wiskunde zullen geen geheimen meer hebben voor jou.


Bedrijfswetenschappen

Doorstroom


Je hebt een brede interesse in bedrijfseconomische praktijken, en de gang van zaken in het economische veld? Je verdiept je graag in het bedrijfs- en organisatieleven, zowel theoretisch als praktijkgericht?


In de studierichting Bedrijfswetenschappen bestudeer je economie als abstracte en toegepaste wetenschap, en toegepaste wiskunde in functie van economie.