Infoavond donderdag 28 mei 2020 om 19u

By | Uncategorized | No Comments

Het zijn drukke tijden voor de TintelStroom in Zoutleeuw. Enerzijds is er natuurlijk de coronacrisis en alles wat daar komt bij kijken: afstandsonderwijs, aanloopleren… Anderzijds is de school in volle voorbereiding om te verhuizen naar Tienen, onder de vleugels van het Tiense Atheneum. Eind juni is het alle hens aan dek voor de verhuis van Zoutleeuw naar Tienen, want op 1 september start de school in de prachtige gebouwen van het GO! op de hoek van de Sliksteenvest en de Veldbornstraat. Werkploegen zijn nu al druk in de weer om enkele lokalen piekfijn in orde te zetten voor de TintelStromers. In september start de TintelStroom met een eerste en tweede secundair, vanaf 2021 komt er telkens een jaar bij, zodat de TintelStroom in september 2024 een volledige secundaire school is.
Hoe ziet het onderwijs in de TintelStroom eruit? Wat houdt projectonderwijs nu precies in? Hoe gaan we in de TintelStroom om met kennisoverdracht? Hoe evalueren we de leerlingen, wat verstaan we onder zinvol onderwijs? Op deze en nog veel meer vragen geven we graag een antwoord op onze afstands-infoavond.
We nodigen alle leerlingen die volgend schooljaar naar het eerste of tweede secundair gaan en hun ouders uit op donderdag 28 mei, om 19u. in uw kot. We houden dan via Google Meet een infoavond met alles erop en eraan: Het leerkrachtenteam vertelt tot in de details hoe onderwijs verloopt in onze school. We vertellen u, uit onze ervaring van de afgelopen vier jaar, hoe we methodeonderwijs in de praktijk brengen. We geven dan ook heel wat praktische informatie over inschrijvingen, locatie en veel meer. En we nemen tenslotte alle tijd om de vragen van jullie te beantwoorden.

Praktisch: wil je deze infoavond bijwonen, stuur dan een e-mail naar info@tintelstroom.be. Je ontvangt op donderdagavond, om 18u45, een e-mail van de school, met een link om de vergadering bij te wonen.

Haiku’s

By | Uncategorized | No Comments

We schreven allemaal een haiku. Dat is een Japanse dichtvorm die bestaat uit drie regels. De eerste regel telt 5 lettergrepen, de tweede zeven en de derde weer vijf. Geniet van onze poëzie:

Wijziging start inschrijvingen in GO! TintelStroom

By | Uncategorized | No Comments

Beste ouder

Weldra beëindigt je kind het zesde leerjaar. Voor GO! atheneum Tienen en GO! De TintelStroom werken we, gezien de huidige situatie, uitzonderlijk met een digitaal aanmeldsysteem voor de inschrijvingen in onze scholen.

Digitaal aanmelden betekent dat je vooraf aanduidt in welke school jij je kind wil inschrijven. De aanmeldingsperiode start op 27/04/2020 om 09.00u en eindigt op 11/05/2020 om 09.00u . Op 13/05/2020 vindt de toewijzing plaats onder leiding van een gerechtsdeurwaarder. Uiterlijk op 14/05/2020 om 23.59u ontvangt u via e-mail bericht met het resultaat van deze toewijzing. Indien uw kind wordt toegewezen, ontvangt u een email met verdere concrete info i.v.m. de inschrijving.

De leerlingen die geen effectieve plaats worden toegewezen, krijgen een plaats op de wachtlijst. Deze lijst blijft geldig t.e.m. de 5de schooldag van oktober. In geval dat er nog een plaats vrij komt, worden de vrijgekomen plaatsen ingevuld aan de hand van deze lijst. In dit geval zal u telefonisch gecontacteerd worden.

Waarom?

Waarom organiseren we een digitale aanmeldprocedure?

  • We willen menselijk contact zoveel mogelijk vermijden en tegemoet komen aan de voorschriften van afstand, veiligheid en hygiëne. Via dit systeem bieden we een digitale oplossing voor de inschrijvingen.
  • We willen voorkomen dat er wachtrijen aan de schoolpoorten ontstaan.
  • Het aanmeldsysteem via computer zorgt ervoor dat het aanmelden zonder tijdsdruk kan gebeuren.
  • Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat iedereen evenveel kans krijgt om zijn kind in onze school in te schrijven.

Het adres om digitaal aan te melden is aanmelden.atheneumtienen.be

Wie?

Wie meldt aan?

  • Alle kinderen die op 1 september 2020 willen starten in GO! atheneum Tienen in 1A of 1B of
    GO! De TintelStroom in 1A.
  • Broers en zussen van huidige leerlingen en kinderen van personeel die reeds ingeschreven werden tijdens de voorrangsperiode, hoeven zich niet meer aan te melden.
  • 1A is bestemd voor leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs ontvangen.
  • 1B is bestemd voor leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs ontvangen.

Weet je nog niet of je kind het getuigschrift basisonderwijs zal ontvangen, contacteer dan de basisschool en/of het CLB.

Infovoormiddag en inschrijvingen schooljaar 2020-2021

By | Uncategorized | No Comments

Beste ouder
Beste leerling

Het GO! stelt de volksgezondheid voorop en wenst een voortrekker te zijn in het nieuwe beleid van de 21ste eeuw.

Dit wil zeggen dat, in samenspraak met de scholengroep Huis11, we de infovoormiddag van komende zaterdag ondanks alle eerder gevoerde communicatie dienen te annuleren.

Op dit moment bereiden we een digitale presentatie voor. We bezorgen u hierover snel meer informatie.

Alvast dank voor uw begrip

Met vriendelijke groeten
Heidi Humblet

Directeur
GO! atheneum Tienen
GO! De TintelStroom