GO! TintelStroom

MAAK KENNIS MET ONZE KERNWAARDEN


Onze onderwijsvisie steunt op vijf kernwaarden, gebaseerd op wetenschappelijk onderwijskundig onderzoek.

ZINVOL ONDERWIJS

In alles wat we doen laten we onze leerlingen zinvol omgaan met de leerstof. Dat wil zeggen, de leerlingen verwerken de leerstof op een diepgaande manier zodat de leerstof echt beklijft. We zetten sterk in op een (inter-)actieve inzichtsverwerving en een brede competentieontwikkeling.


EIGENTIJDS

Zinvol en diepgaand leren komt enkel tot stand als er betrokkenheid is: met een hoge aandacht en concentratie, vanuit passie en interesse intensief met de leerstof aan de slag gaan.


We garanderen deze betrokkenheid via eigentijdse, innovatieve en leerlinggerichte methodieken, zoals:

  • projectwerk,
  • probleemgestuurd onderwijs,
  • rondetafelgesprek,
  • zelfsturende werk,
  • Peer Assisted Learning (PAL)

CREATIEF

Geen groei zonder creativiteit. Aandacht voor het creatief-artistieke zorgt ervoor dat leerlingen hun ‘filter’ breed zetten, met meer openheid voor leerrijke prikkels en de omgeving. Creativiteit is onontbeerlijk voor hun groei en ontwikkeling. Creativiteit gaat bovendien verder dan het creatief-artistieke. We dagen onze leerlingen continu uit om outside the box te leren denken, om problemen of uitdagingen op een flexibele, multidimensionale manier te benaderen.

GROEI

Het uitgangspunt is dat elke leerling kan (moet!) floreren, mits voldoende uitdaging en een gepaste ondersteuning, gecombineerd met hard werken en doorzettingsvermogen. We zetten in op de kwaliteiten van leerlingen, de leerlingen op hun beurt gebruiken ze als springplank voor meer.

SAMEN LEREN SAMENLEVEN

Wij zijn een warme school waar iedereen zich thuis voelt, en verantwoordelijkheid kan en mag nemen. We leren van én met elkaar, ook buiten de schoolmuren. De samenwerking met bedrijven, experten uit diverse vakgebieden en ouders en experten maakt dat er continu sprake is van samen leren samenleven.