Wijziging start inschrijvingen in GO! TintelStroom

Beste ouder

Weldra beëindigt je kind het zesde leerjaar. Voor GO! atheneum Tienen en GO! De TintelStroom werken we, gezien de huidige situatie, uitzonderlijk met een digitaal aanmeldsysteem voor de inschrijvingen in onze scholen.

Digitaal aanmelden betekent dat je vooraf aanduidt in welke school jij je kind wil inschrijven. De aanmeldingsperiode start op 27/04/2020 om 09.00u en eindigt op 11/05/2020 om 09.00u . Op 13/05/2020 vindt de toewijzing plaats onder leiding van een gerechtsdeurwaarder. Uiterlijk op 14/05/2020 om 23.59u ontvangt u via e-mail bericht met het resultaat van deze toewijzing. Indien uw kind wordt toegewezen, ontvangt u een email met verdere concrete info i.v.m. de inschrijving.

De leerlingen die geen effectieve plaats worden toegewezen, krijgen een plaats op de wachtlijst. Deze lijst blijft geldig t.e.m. de 5de schooldag van oktober. In geval dat er nog een plaats vrij komt, worden de vrijgekomen plaatsen ingevuld aan de hand van deze lijst. In dit geval zal u telefonisch gecontacteerd worden.

Waarom?

Waarom organiseren we een digitale aanmeldprocedure?

  • We willen menselijk contact zoveel mogelijk vermijden en tegemoet komen aan de voorschriften van afstand, veiligheid en hygiëne. Via dit systeem bieden we een digitale oplossing voor de inschrijvingen.
  • We willen voorkomen dat er wachtrijen aan de schoolpoorten ontstaan.
  • Het aanmeldsysteem via computer zorgt ervoor dat het aanmelden zonder tijdsdruk kan gebeuren.
  • Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat iedereen evenveel kans krijgt om zijn kind in onze school in te schrijven.

Het adres om digitaal aan te melden is aanmelden.atheneumtienen.be

Wie?

Wie meldt aan?

  • Alle kinderen die op 1 september 2020 willen starten in GO! atheneum Tienen in 1A of 1B of
    GO! De TintelStroom in 1A.
  • Broers en zussen van huidige leerlingen en kinderen van personeel die reeds ingeschreven werden tijdens de voorrangsperiode, hoeven zich niet meer aan te melden.
  • 1A is bestemd voor leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs ontvangen.
  • 1B is bestemd voor leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs ontvangen.

Weet je nog niet of je kind het getuigschrift basisonderwijs zal ontvangen, contacteer dan de basisschool en/of het CLB.

Leave a Reply